Bột cao su

Bột cao su được sản xuất từ 100% lốp xe tái chế, không pha tạp chất. Tùy theo size hạt (kích thước lưới sàn) mà chúng tôi cho ra những sản phẩm bột cao su khác nhau để phục vụ nhiều mục đích khác nhau của khách hàng