Mùn cao su

Mùn cao su là chế phẩm được sản xuất từ lốp xe cũ bào ra và nhuộm màu theo yêu cầu. Sử dụng cho sân chơi trẻ em, lối đi...