Tin tức

Bột cao su sử dụng trong cao su kỹ thuật

Bột cao su sử dụng trong cao su kỹ thuật

KAG cung cấp bột cao su với nhiều kích cỡ, từ Mesh 60, Mesh 30, đến 0-1mm, 1-2,4mm; 2-5mm 

Bột cao su sử dụng là vật tư trong sản xuất cao su kỹ thuật như ống cao su thủy sản, ron cao su, bánh xe cao su, gờ chắn cao su

Gờ giảm tốc

Cao su giảm chấn

 

Bài viết khác: