Tin tức

Công dụng của bột cao su lốp xe

Công dụng của bột cao su lốp xe

Bột cao su lốp xe do KAGF Rubber cung cấp được sử dụng nhiều trong sản xuất cá vật liệu cao su như

Ống cao su

Bột cao su làm bánh xe Nâng

Nút cao su

 

Bài viết khác: