Tin tức

Đơn vị mesh là gì

Đơn vị mesh là gì?

Mesh là đơn vị được tính dựa trên mắc lưới.

Mesh nhỏ nhơ mm nên thường các vật liệu tính bằng mesh sẽ được sàn lấy qua lưới, tùy theo mắc lưới sàn thưa hay dày sẽ có độ mesh khác nhau

 

Bài viết khác: